Защитава вените.
Укрепва капилярите

Диокет® се използва за лечение при:
bullet-img
венозно-лимфна недостатъчност;
bullet-img
хемороидална криза;
bullet-img
чупливост на капилярите.

Диокет® е лекарствен продукт за възрастни без лекарско предписание.
Съдържа диосмин.
Преди употреба прочетете листовката. А-0060/01.04.2022

Защитава вените.
Укрепва капилярите

Диокет® се използва за лечение при:
bullet-img
венозно-лимфна недостатъчност;
bullet-img
хемороидална криза;
bullet-img
чупливост на капилярите.

Диокет® е лекарствен продукт за възрастни без лекарско предписание.
Съдържа диосмин.
Преди употреба прочетете листовката. А-0060/01.04.2022

За Dioket

Листовка: информация за потребителя

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Диокет и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Диокет
3. Как да приемете Диокет
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Диокет
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Диокет® 600 mg таблетки
Dioket® 600 mg tablets

Диосмин (Diosmin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Диокет

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

1. Какво представлява Диокет и за какво се използва

Диокет принадлежи към групата на венотоничните (понишаващи тонуса на мускулатурата в стените на вените) и вазопротективни (укрепващи малките кръвоносни съдове) средства.

Диокет се използва при възрастни за:

  • Лечение на симптоми, свързани с венозно-лимфна недостатъчност (проблеми с венозния кръвоток): тежест в краката, болка, първоначален дискомфорт в легнало положение
  • Лечение на функционалните симптоми при хемороидална криза
  • Допълващо лечение при функционални нарушения, свързани с чупливост на капилярите

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Диокет

Не приемайте Диокет
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към диосмин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Обърнете специално внимание при употребата на Диокет
За постигането на пълна ефективност от лечението е необходимо спазването на определен здравословен начин на живот. Избягвайте прекомерното излагне на топлина и слънце, продължителното стоене прав, както и наднорменото тегло. Разходките и носенето на подходящи (медицински) чорапи, могат да имат благоприятен ефект върху Вашето кръвообръщение.
При хемороидална криза прилагането на диосмин не отменя специфичното лечение на други анални заболявания. Лечениeто трябва да бъде краткотрайно – не повече от 15 дни. Ако симптомите все още съществуват или се влошат, трябва да се направи проктологична оценка и лечението да се преразгледа.

Други лекарства и Диокет
Няма данни за взаимодействието на диосмин с други лекарства или други форми на взаимодействие. Въпреки това, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.
Поради липса на данни за излъчването на диосмин в кърмата, не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Шофиране и работа с машини
Няма данни относно влиянието на Диокет върху способността за шофиране или работа с машини.

3. Как да приемате Диокет

Перорално приложение.

Обичайната дозировка е:

  • Венозна недостатъчност: 1 таблетка дневно, сутрин преди закуска
  • Хемороидална криза: 2-3 таблетки дневно, по време на хранене

Ако сте пропуснали да приемете доза Диокет
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата; изчакайте определеното време за следващата доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Диокет
Няма данни за предозиране. Ако смятате, че сте приели повече от необходимата доза Диокет, моля уведомете Вашия лекар; той ще прецени какви действия да предприемете.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Известни са случаи на нарушение на храносмилането, които рядко изискват преустановяване на лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Диокет

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Диокет след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Диокет
Активно вещество: диосмин.
Всяка таблетка Диокет съдържа 600 mg диосмин.

Други съставки: поливинилпиролидон К30, микрокристална целулоза, царевично нишесте и магнезиев стеарат.

Как изглежда Диокет и какво съдържа опаковката
Диокет се предлага под формата на таблетки, опаковани в блистери. Всяка картонена кутия съдържа 30 таблетки (2 блистера по 15 таблетки).

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
Stragen France SAS, 30 rue Edouard Nieuport, 69008 Lyon, Франция

Производител
Phytéo laboratoire, 11 rue de Montbazon, 37260 Monts, Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Фьоникс Фарма ЕООД, Околовръстен път 199 А, 1700 София, тел: 02 965 8100

Дата на последно актуализиране на листовката 11/2020.

Scroll to Top